Väljakutse aktiivsus on üks olulisemaid tegureid, mis määravad selle edukuse ja osalejate rahulolu. Kui soovid luua väljakutset, mis tõmbab inimesi kaasa ning paneb neid aktiivselt osalema, siis on oluline rakendada mitmeid tõhusaid strateegiaid, mis motiveerivad ja kaasavad osalejaid. Jagame koos Agnesega mõningaid nippe ja strateegiaid, mis aitasid meil saavutada kõrge osalejate aktiivsuse taseme ning luua toetava ja kaasahaarava kogukonna.

 

Motivatsioonisüsteemid: Väljakutse, mis paneb osalejaid tundma end olulistena

Üks võtmetegureid väljakutse aktiivsuse suurendamisel on motiveerivate süsteemide loomine. See hõlmab erinevaid meetmeid, alates auhindadest ja preemiatest kuni personaalse lähenemiseni osalejatele ja nende vajadustele. Oluline on mõista oma sihtrühma soove ja eesmärke ning kohandada väljakutse vastavalt sellele. Positiivne emotsionaalne seotus väljakutsega ja auhindadega aitab luua sügavamaid sidemeid osalejatega ning motiveerib neid aktiivselt osalema.

 

Aktiivse kogukonna loomine ja grupi edendamine

Üks võtmeelemente väljakutse aktiivsuse suurendamisel oli grupi aktiivne edendamine. Me avasime grupi alles väljakutse alguses, et hoida osalejate huvi ja aktiivsust üleval ning saavutada kiire alguspõnevus. Lisaks julgustasime osalejaid jagama väljakutset sotsiaalmeedias, mille eest sai iga väljakutse jagaja ka endale kingituse. See tõi kaasa loomuliku leviku ja suurendas osalejate hulka.

 

Osalejate motiveerimine ja auhindade kasutamine

Auhindade loosimine ja silmapaistvate osalejate tunnustamine motiveerisid osalejaid aktiivselt väljakutsest osa võta. Me valisime auhinnad, mis olid seotud väljakutse teemaga ja pakkusid osalejatele reaalset väärtust. 

Igal väljakutse päeval andsime osalejatele ühe ülesande, mida teiste osalejatega väljakutse grupis jagada, see julgustasid osalejaid grupis aktiivselt osalema. Näiteks koostasime ka bingo tabeli, mis innustas osalejaid tegema erinevaid tegevusi ja suurendas seeläbi grupi aktiivsust. Lisaks julgustasime tunnustavate kommentaaride ja live-ülesannete kaudu osalejaid üksteist toetama ja kaasama.

 

Personaalne areng: Individuaalne tugi

Personaalne areng on oluline osa väljakutsest, mis motiveerib osalejaid aktiivselt osalema. Pöörates tähelepanu iga osaleja individuaalsetele eesmärkidele ja vajadustele ning pakkudes neile personaalset tuge ja tagasisidet, saab suurendada nende motivatsiooni ja pühendumust. Selleks võtsime appi assistendid, kes võtsid samal ajal ise väljakutsest osa ja innustasid teisi osalejaid nende postituste kommentaarides. Personaalne lähenemine osalejatele aitab osalejatel tunda end mõistetuna ja toetatuna ning julgustab neid panustama oma parimat.

 

Assistendi kaasamine 

Assistendi tugi võib olla hindamatu väärtusega ettevõtte optimeerimisel ja projektide edukaks läbiviimiseks. Olgu selleks siis tehniline tugi, kliendisuhtlus või dokumentatsiooni loomine, assistendi abil saab ettevõte keskenduda olulistele tegevustele ning tagada sujuv ja efektiivne tööprotsess. Lisaks võib assistendi kaasamine praktikale olla suurepärane võimalus nii ettevõtte kui ka praktikandi jaoks.

 

Kogemused väljakutsest taastumisel ja aktiivsuse säilitamisel

Intensiivse perioodi lõppedes on oluline võtta aega oma energiataseme taastamiseks ja enda eest hoolitsemiseks. Näiteks võib väljakutse järelmõjudeks olla väsimus või energiakadu, kuid positiivne kogukonna tugi ja õiged taastumisnõuanded võivad aidata neid mõjusid leevendada. Oluline on pöörata tähelepanu enda vajadustele ning vajadusel otsida intensiivse perioodi leevendamiseks abi assistendilt või kogukonnalt.

 

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et väljakutse aktiivsuse suurendamine nõuab mitmeid strateegiaid ja lähenemisviise, mis motiveerivad ja kaasavad osalejaid. Oluline on luua motiveeriv keskkond, mis toetab osalejate personaalset arengut ja võimaldab neil ühendust luua teiste osalejatega. Ainult nii saab tagada väljakutse edukuse ja osalejate rahulolu ning luua kogukond, mis jätkab kasvamist ja arengut ka tulevikus.

 

 

 

 

 

Paku assistendile praktikakohta! Anna küsitluses väike ülevaade, kuidas saaks assistent sind aidata: https://forms.gle/va34WMpNRnwCzNw27 

 

Ei jõua ära oodata järgmist podcasti osa?

Ühine Inspiraatorid Facebooki grupiga ja saad vaadata #õppimisneljapäevade live sessioone koos teiste inspiraatoritega kuu aega enne kui need podcastina välja tulevad. Samuti saad jooksvalt tekkivatele küsimustele ka kiirelt asjakohased vastused.

Liitu Inspiraatoritega: www.facebook.com/groups/inspiraatorid/ 

Inspiraatorid podcast

https://www.instagram.com/inspiraatorid/

 

Sigrit Säga

https://www.facebook.com/sigritsaga

https://www.instagram.com/sigrit.saga