Inimsuhted on elu oluline osa, kuid paratamatult tekivad teatud inimestega konfliktid või keerulised suhted. Olgu need siis eraelus või töökeskkonnas. Küsimus “Miks meil on mõne inimesega raske läbi saada?” paneb mõtlema inimsuhete sügavusele ja kuidas erinevad suhted meie elu mõjutavad.

 

Alateadvuse mõju suhtlemisele ja konfliktidele

Alateadvuse roll stressireaktsioonides ja konfliktide lahendamises on oluline aspekt, mida mõista, kui soovime suhtlusoskusi ja emotsionaalset intelligentsust arendada.

Alateadvuse kujunemine aastatuhandete jooksul on jätnud meisse sügavaid jälgi, mis mõjutavad tänase päevani meie käitumist ja suhtumist teistesse inimestesse. Kuigi tänapäeva elukeskkond on turvalisem kui kunagi varem, jätkab alateadvus ohtude otsimist, olgu need siis füüsilised või sotsiaalsed. See tekitab pinget ja konflikte kui alateadvus tajub konflikti olukorras teises inimeses potentsiaalset ohtu, isegi kui tegelik oht puudub.

Stressireaktsioonid, nagu võitle, põgene või tardu, võivad viia ebaproportsionaalsete emotsionaalsete reaktsioonideni igapäevastes olukordades. Näiteks võib lihtne eriarvamus tekitada alateadvuses tunde, nagu oleks elu ohus, aktiveerides keha stressimehhanismid. See selgitab, miks mõned vaidlused võivad muutuda ülepingutatult intensiivseks, isegi kui teema ise polegi eriti oluline.

 

Teadlikkus enda ja teiste emotsionaalsetest reaktsioonidest

Teadlikkus enda ja teiste emotsionaalsetest reaktsioonidest võimaldab paremini mõista, miks teatud olukorrad pingeid tekitavad. Oluline on õppida stressiolukordi tuvastama. Mõni vajab rahulikku keskkonda ja vaikust, samas kui teine vajab aktiivset vestlust ja toetavat suhtlust.

Mõistmine, et igaüks reageerib stressile erinevalt ja vajab individuaalset lähenemist, aitab luua vastastikust mõistmist ja harmoonilisi suhteid. Vältides hinnanguid ja olles teadlik teise poole vajadustest, on võimalik luua usalduslik ja toetav keskkond, kus konflikte saab lahendada koostöös ja austusega.

Konstruktiivse tagasiside vastu võtmise aluseks on usalduslik suhe kahe osapoole vahel. Usaldus aitab luua turvalise keskkonna. Sellises keskkonnas on inimestel lihtsam avaneda ja suhelda, vähendades konfliktide tekkimise tõenäosust ning võimaldades tekkinud konflikte rahumeelselt ja tõhusalt lahendada. 

 

 

Põhilised kaks skaalat, mille põhjal enamasti konfliktid tekivad.

Esimene on tempo skaala ehk siis kiire versus aeglane. Tempo erinevused võivad tekitada suhtluses konflikte isegi siis, kui muud erimeelsused puuduvad. Näiteks, kui üks inimene on aeglane ja rahuliku loomuga, samal ajal kui teine on kiireloomuline ja tormakas, võivad nende erinevad tempod põhjustada pingeid ja konflikte. Inimeste isiksusetüübid mõjutavad suhtlemist ja konfliktide lahendamist erinevalt. Näiteks võib kiire ja asjalik isiksusetüüp konfliktide lahendamisel olla domineeriv ja otsekohene, samas kui rahulik ja sõbralik isiksusetüüp eelistab demokraatlikumat lähenemist. Konflikte saaks sageli lahendada lihtsalt tempode ühtlustamisega. Vahel aitab ka eraldiseisvalt ülesannete lahendamine.

 

Teine oluline skaala on materiaalne versus tunnetuslik ehk siis asjalik versus sõbralik isiksusetüüp. See hõlmab materiaalset ja mittemateriaalset lähenemist suhetele ja ülesannetele. Üks inimene võib olla keskendunud praktilistele ülesannetele ja tulemustele, samal ajal kui teine hindab pigem emotsionaalset sidet ja heaolu. Konflikt tekib siis, kui nende kahe lähenemise vahel pole tasakaalu. Näiteks üks osapool soovib praktilisi ülesandeid täita, samal ajal kui teine eelistaks lihtsalt koos aega veeta ja lõõgastuda. Kui nende eelistused ei kattu, võib tekkida arusaamatusi ja konflikte, mis suhteid pingestavad. Selliseid konflikte kohtab nii eraelus kui töökollektiivides. 

 

Konfliktide lahendamine psühholoogilise arengu kaudu

Kindlasti tekib küsimus, et kui palju isiksuseomadusi on meie sünniga kaasa antud ja kui palju neid arendada saab? Meil kõigil on sünnipäraseid mõjutajaid, kuid kasvatus ja keskkond mängivad samuti olulist rolli meie isiksuse arenemisel. Isiksuse areng on pidev protsess ja võib muutuda elu jooksul vastavalt keskkonnale ja kogemustele.

 

Isiksuse testid ja teadlikkus

Erinevad isiksuse testid annavad väärtuslikku teavet inimeste isiksuseomaduste ja eelistuste kohta, kuid need ei anna kunagi täielikku pilti. Inimesed on mitmekülgsed ning ükski test ei suuda täielikult kajastada meie ainulaadset isiksust. Siiski võivad isiksuse testid aidata suurendada eneseteadlikkust ja mõista paremini ka teiste inimeste käitumist ja reaktsioone. Kuid üks asi, mida need testid ei mõõda on inimese hetkeline teadlikkuse tase.

Erinevate testide tulemuste osas on igal inimesel valik, kuidas ta seda infot vastu võtab ja mida ta selle infoga teeb. Üks suurimaid lõkse kuhu inimesed peale testide lahendamist langevad on: “Aga ma ju olengi selline”. Keskkonna vahetuse ja muutuse sooviga on võimalik isiksuse omadusi arendada. 

 

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimsuhete tähtsus igapäevaelus on hindamatu. Emotsionaalse intelligentsuse arendamine ja konstruktiivse suhtlemise oskuste arendamine aitavad luua tugevamaid ja tervislikumaid suhteid nii eraelus kui ka töökeskkonnas. Nende oskuste arendamine aitab ka paremini mõista, miks mõne inimesega on raske läbi saada. kuid inimestevahelised konfliktid on paratamatu osa elust. Isiksuse omadused, psühholoogiline areng ja suhtlemisoskused mängivad olulist rolli konfliktide lahendamisel ja suhete loomisel. Oluline on olla avatud, empaatiline ja valmis õppima teistelt, et luua tervislikum ja harmoonilisem suhtluskeskkond.

 

 

 

Kaido tegemistel saad silma peal hoida: 

https://www.eludisainer.com/
https://www.instagram.com/kaidokubri/
https://www.facebook.com/kaido.kubri 
https://www.facebook.com/DISC.Kaido.Kubri 

Ei jõua ära oodata järgmist podcasti osa?

Ühine Inspiraatorid Facebooki grupiga ja saad vaadata #õppimisneljapäevade live sessioone koos teiste inspiraatoritega kuu aega enne kui need podcastina välja tulevad. Samuti saad jooksvalt tekkivatele küsimustele ka kiirelt asjakohased vastused.

Liitu Inspiraatoritega: www.facebook.com/groups/inspiraatorid/ 

Inspiraatorid podcast

https://www.instagram.com/inspiraatorid/

 

Sigrit Säga

https://www.facebook.com/sigritsaga

https://www.instagram.com/sigrit.saga