Elu täis väljakutseid ja võimalusi nõuab tasakaalu erinevate valdkondade vahel. Tasakaalustatud eluviis hõlmab teadlikke valikuid ja sise- ning välise ühenduse loomist. Tasakaalu saavutamine on protsess, mis nõuab pidevat enesearengut ja planeeritud lähenemist. Lifebook Leader Kris Konsap jagab oma teadmisi ja kogemusi tasakaalu leidmisest erinevate eluvaldkondade vahel ning kuidas tasakaal aitab soovitud harmooniat elus saavutada.

 

Kuidas leida harmooniat erinevate eluvaldkondade vahel

Tasakaalus elu elamine nõuab teadlikke valikuid ja pidevat enesearengut. Oluline on pöörata tähelepanu erinevatele eluvaldkondadele ning leida neid toetavad tegevused. Näiteks ajaplaneerimise oskuste arendamine, prioriteetide seadmine või enda emotsioonidele rohkem tähelepanu pööramine.

 

Sisemine- ja välimine ühendus

Üks oluline tegur on sise- ja välisühenduse loomine. See hõlmab tervist, suhteid ja karjääri ning mõjutab meie emotsionaalset arengut, isiklikku kasvu ja iseloomu ning ühendust kõrgema eesmärgiga ehk spirituaalsust. Tuleks õppida mõistma, kuidas need erinevad valdkonnad omavahel seotud on ning kuidas neid harmooniliselt tasakaalustada.

 

Põhilised eluvaldkonnad

Tervislik keha loob aluse õnnelikule ja produktiivsele elule, samas kui tugevad suhted ja rahuldust pakkuv karjäär annavad meie elule tähenduse.

Emotsionaalne intelligentsus ja isiklik enesevaatlus aitavad meil paremini mõista oma tundeid ja reaktsioone erinevates olukordades. Tähtis on õppida ennast tundma ning arendada oskusi emotsioonide juhtimiseks. Emotsionaalne intelligentsus võimaldab meil luua tugevamaid suhteid teistega, saavutada suuremat eneseteadlikkust ning kasvatada vastupidavust elu mõõnadega toimetulekuks.

Spirituaalne ühendus iseenda ja teistega avab ukse sügavamale tähendusele ja rahule elus. See hõlmab ühendust iseendaga, teistega, loodusega ning kõrgema eesmärgiga. Tuleks  võtta regulaarselt aega iseendaga kontakti loomiseks, meditatsiooniks ja looduse nautimiseks. Spirituaalne ühendus aitab meil välja astuda egotasandist ning näha suuremat pilti. 

 

Teekonna omaks võtmine

Tasakaalu poole püüdlemisel peame meeles pidama, et täiuslik tasakaal on võimatu eesmärk. Selle asemel peaksime keskenduma teekonnale ja leidma rahuldust protsessist. Üheks tasakaalu kirjelduseks võib tuua seda, et tasakaal on rahulolu seisundit, kus igas eluvaldkonnas valitseb kooskõla.

Tasakaalu saavutamine muutub keerukamaks, kui üritame seda lühikese aja jooksul saavutada. Näiteks ühe päeva jooksul. Paljudele tundub, et ühe päeva sisse peaksid mahtuma kõik kohustused ja tegevused – trennid, töö, pere, sõbrad jne. Piiratud arv tunde päevas, muudab selle keeruliseks. Kui valime pikema perioodi, siis saame tasakaalu saavutamist paremini hajutada. Tõenäosus harmooniaks on siis suurem.

 

Teadlikkus eluvaldkondade omavahelises seosest.

Elu tasakaal on märksõna, mida tihti kuuleme, kuid mille tähtsus võib mõnikord ununeda. Nagu enne juttu oli, siis karjäär, suhted ja tervis on kolm peamist valdkonda, mis vajavad meie tähelepanu. Kui üks neist on tasakaalust väljas, mõjutab see sageli ka teisi. Üsna tõenäoliselt kahjustab tööstress meie suhteid või tervist. Oluline on olla teadlik nendest seostest.

Üks võimalus elu tasakaalustamiseks on leida tegevusi, mis toetavad mitut valdkonda korraga. Näiteks perega koos veedetud aeg mitte ainult ei tugevdada meie suhteid kaaslase ja lastega, vaid pakub ka emotsionaalset tuge ja rahulolu.

 

Miinimumstandardite seadmine

Sea endale miinimumstandardid igas eluvaldkonnas, millele sa mingil juhul järeleandmisi ei tee. Need standardid aitavad tagada selle, et ükski oluline valdkond ei jää tähelepanuta.  Näiteks: Iga neljapäev on perega veetmise aeg. Iga nädal käime kaaslasega kohtingul. Maksimaalselt 1 nädal võib vahele jääda, aga mitte kunagi kaks nädalat järjest. Teen vähemalt 2 päeval nädalas ternni. See on miinimum. jne

Kui me räägime valdkondadest, mis on seotud teiste inimestega, siis sellest ei piisa, et mina panen selle miinimumstandardi. Teine inimene peab olema täpselt samasuguses kohas ja arusaamas selle koha pealt.

 

Kvaliteetse aja prioriteet

Üheks oluliseks aspektiks on kvaliteetse aja prioritiseerimine. Mitte ainult võtta aega erinevate valdkondade jaoks, vaid teha seda teadlikult ja täielikult sellele keskendudes. Kui seda meeles pidada, siis ei peagi eraldatud aeg väga pikk olema. Näiteks võib telefonide eemalhoidmine ja tähelepanu pühendamine partnerile või perele tagada selle, et koos veedetud aeg oleks tõeliselt kvaliteetne ja rahuldustpakkuv.

 

Väljendusoskusest jõu ammutamine: Emotsionaalse sõnavara tähtsus

Sisemiste emotsioonide tundmine ja nendega toimetulek on oluline osa meie elust. Sageli võime tunda end seesmiselt rahutuna või ebamugavalt, kuid ei tea, mis neid tundeid põhjustavad. Emotsionaalse sõnavara laiendamisega aitame selle teadmatuse lahendada, võimaldades meil oma sisemistele emotsioonidele nimetus anda. See omakorda kasvatab suuremat enese teadlikkust.

Emotsioonidega toimetulemise arendamiseks tuleks sellele probleemile tähelepanu pöörata ja oma emotsionaalset intelligentsust arendada. Näiteks kui Kris endale seda probleemi teadvustama õppis, siis otsustas ta tegeleda emotsioonidega, millest ta varem ei osanud rääkida, ja otsis viise, kuidas neid sõnadesse panna. See oli oluline samm tema isiklikus kasvus ja õnne leidmisel.

 

Struktureeritud lähenemine elu tasakaalustamiseni

Tasakaalu leidmiseks on oluline läbi mõelda kõik eluvaldkonnad ja nende eesmärgid. (Neid on rohkem kui eelpool mainitud kuus valdkonda.) Struktureeritud lähenemine, aitab sul samm-sammult läbi mõelda, mida soovid igas valdkonnas saavutada. Alustades ühest valdkonnast korraga ning luues uusi harjumusi, saad järk-järgult integreerida uusi tegevusi igasse valdkonda oma elustiilis.

Mõtle läbi, milline inimene sa tahad olla ja millist elustiili sa soovid omada. Ära unusta, et tasakaal ei tähenda mitte ainult numbreid, vaid ka seda, kuidas sa end tegelikult tunned. Võib-olla tuleb mõnele eluvaldkonnale anda rohkem tähelepanu kui teistel, et tagada kõikide valdkondade harmoonia.

 

Kokkuvõte 

Tasakaalu saavutamiseks on oluline võtta aega enda ja oma eesmärkide mõistmiseks. Ja elu tasakaalus hoidmine nõuab teadlikkust, planeerimist ja pidevat pühendumist. Keskendu ühele valdkonnale korraga ning mõista, millised tegevused aitavad sul oma eesmärke saavutada. Ära kiirusta – tasakaalu leidmine on protsess, mitte ühekordne saavutus. Leia viise, kuidas integreerida erinevaid tegevusi ja luua miinimumstandardeid, millele järeleandmisi ei tee. 

Loo endale ajakava, mis võimaldab piisavalt aega igale eluvaldkonnale. Ära unusta, et kvaliteetne ajakasutus on olulisem kui lihtsalt aja veetmine. Anna igale valdkonnale piisavalt tähelepanu ja õpi hindama, mis toob sulle tõelist rahulolu.

  

 

Krisi tegemistel saad silma peal hoida: 

https://www.facebook.com/kris.konsap
https://www.instagram.com/kriskonsap/ 

Ei jõua ära oodata järgmist podcasti osa?

Ühine Inspiraatorid Facebooki grupiga ja saad vaadata #õppimisneljapäevade live sessioone koos teiste inspiraatoritega kuu aega enne kui need podcastina välja tulevad. Samuti saad jooksvalt tekkivatele küsimustele ka kiirelt asjakohased vastused.

Liitu Inspiraatoritega: www.facebook.com/groups/inspiraatorid/ 

Inspiraatorid podcast

https://www.instagram.com/inspiraatorid/

 

Sigrit Säga

https://www.facebook.com/sigritsaga

https://www.instagram.com/sigrit.saga