Aktiivne kogukond on tänases digitaalses maailmas sündmuste korraldamisel ja osalemisel hädavajalik. Kui füüsilised kohtumised võimaldavad osalejatel suhelda kohvipauside ajal, siis virtuaalsündmustel on aktiivne veebikogukond koht, kus inimesed saavad üksteisega suhelda ja jagada mõtteid. Annan mõned näpunäited, kuidas luua kõrge aktiivsusega Facebooki kogukond ning tõsta liikmete osalust ja kaasatust.

Määratle selged eesmärgid ja reeglid

Enne kui alustad kogukonna loomist, pane paika selged eesmärgid. Mõtle, millist väärtust soovid liikmetele pakkuda ja millist tegevust soovid kogukonnas näha. Oluline on luua ka reeglid, mis aitavad säilitada positiivse ja konstruktiivse keskkonna. Näiteks võid keelata igasuguse enesereklaami ja ebaviisaka käitumise.

Kaasa moderaatorid

Kui kogukond hakkab kasvama, võib reeglite järgimise kontrollimine muutuda keerulisemaks. Määra moderaatorid, kes aitavad tagada, et reegleid järgitakse ning ebasobivad postitused ja kommentaarid eemaldatakse. Moderaatorid aitavad säilitada kogukonna positiivset õhkkonda ja vähendavad sinu enda koormust.

Tervita uusi liikmeid

Uute liikmete tervitamine on suurepärane viis näidata, et hoolid nende osalusest. Loo tervituspakkumine, mis annab uutele liikmetele ülevaate kogukonna eesmärkidest, reeglitest ja võimalustest. See aitab uutel liikmetel kiiremini sisse elada ja aktiivselt osa võtta.

Aktiivsuse julgustamine

Anna liikmetele selged juhised, kuidas saavad nad kogukonnas aktiivsed olla. Näiteks võib korraldada harjumuste väljakutseid, jagada kasulikke juhendmaterjale või küsida liikmete arvamust erinevatel teemadel. Julgusta liikmeid aktiivselt postitama ja teiste postitusi kommenteerima.

Auhinnad ja tunnustus

Jaga auhindu ja tunnustusi liikmetele, kes on eriti aktiivsed ja panustavad kogukonna arengusse. Need auhinnad võivad olla seotud sinu toodete või teenustega, pakkudes samas liikmetele lisaväärtust. Auhinna võiduvõimalus innustab liikmeid tegevustest aktiivsemalt osa võtma.

Aktiivne kogukond nõuab pühendumist ja juhendamist, kuid see võib tuua suurepäraseid tulemusi. Ära unusta pakkuda liikmetele neile olulist väärtust, julgustada aktiivsust ning luua positiivne ja kaasav keskkond.

Rohkem nippe ja soovitusi saad kuulates allolevat podcasti osa.