Ruumi loomine ja enesekehtestamine on oluline osa koolituste ja virtuaalsete kooliruumide haldamisest. Sel teemal arutleme koos Marlen Annabel Kubriga, kes on teadliku elu koolitaja ja Turbiin+ kogukonna üks asutajatest.

Ruumi loomine koolitustel

Ruumi loomine koolitustel, olgu need füüsilised või virtuaalsed, on oluline selleks, et inimesed tunneksid ennast selles ruumis hästi ja saaksid sealt kasu. Kui ruumi ei looda, võib see muutuda segaseks ja kaotada selguse ning inimestel võib olla raske keskenduda. Koolitaja peab seega vastutama ruumi kvaliteedi, energia ja reeglite eest ning tagama, et osalejatel oleks mugav ja toetav keskkond.

Virtuaalsete kooliruumide loomisel on oluline mõelda sellele, kuidas osalejad saavad omavahel suhelda ja milliseid reegleid tuleks kehtestada. Näiteks võib koolitaja paluda osalejatel kasutada chati akent positiivsete kommentaaride ja toetava suhtluse jaoks.

Enesekehtestamine

Enesekehtestamine ruumis hõlmab koolitaja võimet juhtida, kontrollida ja suunata osalejate tähelepanu ning tagada, et koolitus toimub eesmärgipäraselt ja struktureeritult. Kui keegi üritab ruumi üle võtta või sellest kõrvale kalduda, peab koolitaja olema valmis juhtima vestlust tagasi teemasse ja hoidma osalejaid keskendunud.

Eesmärkide seadmine

Eesmärkide seadmine koolitustel võib olla väljakutse, eriti kui osalejad ei tea täpselt, mida nad tahavad saavutada. Koolitaja saab selles osas aidata, esitades konkreetseid küsimusi ja juhatades osalejaid eesmärkide sõnastamisel. Oluline on anda osalejatele aega mõtlemiseks ja julgustada neid avameelselt oma eesmärke jagama.

Kõige olulisem on luua toetav ja inspireeriv keskkond, kus osalejad tunnevad end vabalt ja motiveeritult. Ruumi loomine ja enesekehtestamine on protsess, mis nõuab pidevat tähelepanu ja kohandamist vastavalt osalejate vajadustele ja käitumisele.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ruumi loomine ja enesekehtestamine on koolituste ja virtuaalsete kooliruumide olulised osad, mis aitavad tagada tõhusa õpikogemuse ning toetava ja inspireeriva õhkkonna. Koolitaja vastutab selle eest, et ruum oleks hästi juhitud, struktureeritud ja keskendunud ning et osalejad tunneksid end väärtuslikena ja motiveerituna oma eesmärkide saavutamisel.